Facebook – hur marknadsför man sig på Facebook?

Marknadsföra sig på Facebook

Att använda Facebook för företag är ett bra komplement till en hemsida. På Facebook kan du mäta räckvidden på inlägg och på så sätt veta om den når ut till den mängden användare du vill.

Kom igång med marknadsföring på Facebook

Hur kan man marknadsföra sig på Facebook?

Det finns mängder av funktioner för marknadsföring på Facebook, bortsett från att skapa en egen Facebook-sida som vi nämnde ovan. Innan du kommer igång med Facebook marknadsföring är det dock viktigt att ni:

  • Bestämt vilken målgrupp annonsen ska rikta sig till
  • Har en färdig budget
  • Kan analysera statistik.

Använd vår guide för att starta en Facebook-sida och kom igång med marknadsföringen redan idag!

Facebook-annonser

Med Facebook-annonser kan du välja en målgrupp baserat på demografi, beteende och information, för att sedan få deras uppmärksamhet via annonser på Facebook. Du kan även välja var annonsen ska placeras och under vilka datum annonsen ska gälla.

Lär dig förstå statistiken – och du kommer ha nytta av marknadsföringen

Se hur många personer som såg annonsen, hitta målgruppen som var mest intresserad och fråga kunder hur de upplevde marknadsföringen.

Hur marknadsför man sig via Facebook?

Vem som helst kan skapa en företagsprofil på Facebook – och därför är det viktigt att företagsprofilen sticker ut och är väl genomtänkt!

Skapa mervärde

Skapa mervärde på sidan genom att erbjuda mer än produkterna. Ha ett kundfokus och inte ett säljfokus – skapa istället möjlighet att följa med företaget via filmer och bilder som visar aktiviteter där dina produkter platsar!

Arbeta med inläggen

Jobba med inläggen – texten bör vara kort och informativ. Att ha med en bild (som inte är logotypen) eller en film visar ofta mer engagemang. Uppdatera regelbundet och prova dig fram vilken tid/dag som fungerar bäst!

Engagera följare

Engagera användare genom tävlingar, omröstningar och lyft fram kunder. Var också snabb med respons.