Så här skapar du en Facebook Business Manager till ditt företag.

Hantera din företagssida på Facebook enklare och effektivare

Nu när du har skapat en företagssida kan du ta det ett steg längre för att underlätta arbetet med ditt företag på Facebook.

Facebook Business Manager är en kostnadsfri tjänst som gör det enklare att hålla isär ditt privatliv och din yrkesroll på Facebook.

Arbeta mer professionellt

Facebook Business Manager ger dig möjligheten att arbeta på ett professionellt och överskådligt sätt, både organiskt och med annonsering.

Flera administratörer

Er organisation eller företag kanske har flera administratörer eller sidor, och då bör man koppla sin företagssida till Business Manager.

Någon kanske skall sköta publicering och hantering av själva företagssidan, medan en annan tar hand om annonseringen.

Med Business Manager blir det enkelt att lägga till nya personer på sidor och annonskonton. Givetvis går det att sätta olika behörighetsgrader till respektive person.

Hur skapar man Facebook Business Manager?

Start

Gå in på Business Manager

Logga in

Logga in med den mail du använde när du skapade din företagssida på Facebook.

Namnge

Döp din Business Manager till ditt företagsnamn

Lägg till i Business Manager

Lägg till din företagssida i Business Manager

Klicka på ”hamburgermenyn” i vänster hörn, under Inställningar klickar du på Företagsinställningar.

Behörigheter

Under fliken Personer och behörigheter finns flera val. Klicka på Personer för att se vilka personer som har tillgång till din Business Manager och för att se vilka behörigheter de har. Det är här du som admin även lägger till personer i Business Manager.

Lägg till en sida

Klicka på Sidor i menyn till vänster och välj Lägg till en sida i dropdown-menyn.Detta val gör du för att du redan har skapat en företagssida som du administrerar.

Sista steget

Hitta din företagssida och tryck på Lägg till sida

Klart!